Kontakt

WYBRANE MIESZKANIE NR

A3.0.12


Kondygnacja
Poziom 0
Budynek
Budynek A3
Metraż: 57.9 m2
Status: zarezerwowane
Cena: 359000zł premium Standard Premium
Balkon: 3.96 m2
Pokoje: 3
Kuchnia: aneks
Karta mieszkania: Pobierz


  1. Wymiary pomieszczeń, lokalizacje przyborów sanitarnych i inne podane na podstawie projektu budowlanego. W toku budowy mogą wystąpić różnice w stosunku do stanu wynikającego z projektu, wynikającego ze specyfikacji prac budowlanych
  2. Wymiary są obliczone w świetle pionowych przegród w stanie wykończonym, przy uwzględnieniu tynków i okładzin o grubości 1,5 cm na poziomie podłogi bez uwzględnienia listew przypodłogowych, progów itp.
  3. Aranżacja mieszkania jest rysunkiem poglądowym i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego
  4. Powierzchnia użytkowa lokali oraz pomieszczeń określona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz przy uwzględnieniu Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 z późniejszymi zmianami.
kompas